SEFI!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationServicii de Evaluare Formare și Incluziune - S.E.F.I.

 

   Centrul Diecezan Caritas Iași, în parteneriat cu Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj și Opera Villaggio del Fanciullo Trieste-Italia, a început, în data de 7 aprilie 2014, activitatea în cadrul proiectului Servicii de Evaluare Formare și Incluziune - S.E.F.I. POSDRU/125/5.1/S/127865.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare pentru 630 de persoane inactive, şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane care au părăsit timpuriu şcoala, din care peste 48% sunt femei, din Regiunile Nord-Est şi Nord-Vest, pentru a intra sau reveni pe piaţa forţei de muncă, pe parcursul a 18 luni.

Proiectul propune reducerea șomajului și creșterea ocupării în rândul grupului țintă, prin realizarea unei rate de ocupare de cel puțin 13% și se adresează atât șomerilor tineri între 16-24 de ani, șomerilor peste 45 de ani, cât și șomerilor de lungă durată, tineri și adulți, care nu au nicio calificare sau calificările acestora nu mai corespund cu cerințele de pe piața muncii. O activitate importantă a proiectului este furnizarea de formare profesională. 567 de persoane din grupul ţintă vor fi formate și certificate în meserii cerute de piaţa locală: Confecţioner asamblor textile, Tehnician maseur, Cosmetician, Camerista, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Patiser, Agent paza, Masaj, Operator introducere, prelucrare şi validare date, Comunicare în limba Engleză.

În momente de criză, participarea la programele de consiliere şi formare profesională ar trebui să fie mai mare. Pe de altă parte, oamenii nu-şi permit să plătească aceste cursuri. Astfel proiectul vine în întâmpinarea acestei nevoi, propunând cursuri de calificare gratuite. Proiectul cuprinde activități inovatoare prin evaluarea șomerilor din punct de vedere psiho-aptitudinal; aceste activităţi se vor realiza prin folosirea unei platforme on-line prin care se vor putea obţine rapoarte de compatibilitate a persoanei cu diferite posturi/locuri de muncă pentru care prezintă abilitățile şi competențele necesare. Astfel, persoanele vor putea fi direcţionate, formate și consiliate chiar spre profesia pentru care deţin trăsăturile necesare şi astfel se vor mări şansele de stabilitate ale acestora la locurile de muncă respective. Activităţile de informare derulate prin proiect vor determina informarea grupului ţintă privind locurile de muncă vacante pe plan local, condiţiile impuse de angajatori, ocupaţiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de muncă. Activităţile de orientare profesională derulate prin proiect vor contribui la stabilirea compatibilității dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă. Activităţile de consiliere profesională vor determina cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor de căutare activă a unui loc de muncă, a modului de întocmire a „Scrisorii de intenție”, întocmirea unui „Curriculum vitae”, pregătirea şi prezentarea la interviu, cunoaşterea cerinţelor necesare în învăţarea şi exercitarea diferitelor profesii. Proiectul va aduce o notă inovatoare prin activitățile interactive şi atrăgătoare care vor avea în vedere aspecte psihologice ale șomajului, contribuind la dezvoltarea personală bazată pe autocunoaștere și creșterea încrederii în forţele proprii. Prin crearea a 4 Job cluburi, 3 în regiunea Nord - Est și unul în Regiunea Nord – Vest, se vor organiza acțiuni de instruire activă individuală și de grup în tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats