SEFI!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationExamen în limba engleză, seria 2

 În data de 7 martie 2015, a avut loc examenul de promovare a cursului de Comunicare în limba engleză, seria II.

Cursul de 40 de ore a fost unul de inițiere și s-a desfășurat în perioada 22 ianuarie 2015 - 24 februarie 2015.

Toți cei 18 cursanți, participanți la examen, au promovat.

Examenul a avut două probe:

- proba teoretică, gen grilă

- proba practică, la care participanții la examen și-au dovedit abilitățile de comunicare verbală în limba engleză.

Comisia pentru examen a fost constituită din trei membri: unul din partea furnizorului de servicii (Centrul Diecezan Caritas Iași), iar ceilalți doi au fost delegați de către Comisia de Autorizare Județeană Iași (un membru și președintele comisiei), în baza unei decizii de numire.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats