SEFI!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Navigation„Îngrijitoare bătrâni la domiciliu” seria 39 la final

  S-a încheiat cursul de „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, seria 39.

Desfășurat în perioada 3 decembrie 2014 - 13 martie 2015, cu un total de 360 de ore, cursul de „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, seria 39, a avut examenul final în data de 18 martie 2015.

Toți cei 22 de cursanți înscriși la examen au promovat.

Au fost pregătite cinci variante de subiecte pentru examen, din care candidații au extras una.

Biletele de examen a avut două subiecte:
- unul teoretic, tip grilă
- unul practic.

Dintre competențele dobândite pe parcursul cursului, amintim: Comunicarea la locul de munca, Asigurarea conditiilor igienico-sanitare, Completarea fisei de ingrijire a persoanei asistate, Gestionarea resurselor alocate, Planificarea activitatii zilnice, Acordarea ingrijirilor igienice pentru persoana asistata, Acordarea primului ajutor persoanei asistate, Asigurarea confortului batranului asistat, Asistarea alimentatiei si administratea alimentelor, Mobilizarea si transportul batranului asistat si persoanelor asistate imobilizate, Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale, Supravegherea starii de sanatate a persoanei asistate.
Comisia pentru examen a fost constituită din trei membri: unul din partea furnizorului de servicii (Centrul Diecezan Caritas Iași), iar ceilalți doi au fost delegați de către Comisia de Autorizare Județeană Iași (un membru și președintele comisiei), în baza unei decizii de numire.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats