SEFI!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationS.E.F.I. - Conferinţă de deschidere Cluj

 

   În data de 03 iulie 2014, la sediul Asociației Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, Piața Cipariu, f.n. (catedrala în construcție), Sala Iuliu Hossu, a avut loc conferința de deschidere a proiectului „Servicii de Evaluare Formare și Incluziune - S.E.F.I.”POSDRU/125/5.1/S/127865. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare pentru 630 de persoane inactive, şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane care au părăsit timpuriu şcoala, din care peste 48% sunt femei, din Regiunile Nord-Est şi Nord-Vest, pentru a intra sau reveni pe piaţa forţei de muncă, pe parcursul a 18 luni.

Proiectul propune reducerea șomajului și creșterea ocupării în rândul grupului țintă, prin realizarea unei rate de ocupare de cel puțin 13% și se adresează atât șomerilor tineri între 16-24 de ani, șomerilor peste 45 de ani, cât și șomerilor de lungă durată, tineri și adulți, care nu au nicio calificare sau calificările acestora nu mai corespund cu cerințele de pe piața muncii. O activitate importantă a proiectului este furnizarea de formare profesională. 567 de persoane din grupul ţintă vor fi formate și certificate în meserii cerute de piaţa locală: în regiunea NE - Confecţioner asamblor textile, Tehnician maseur, Cosmetician, Camerista, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Masaj, Operator introducere, prelucrare şi validare date, Comunicare în limba Engleză; în regiunea NV (Cluj) - Patiser, Agent pază.

La conferință au participat un număr de 65 persoane, diverși reprezentanți ai instituțiilor publice care activează în domeniul educațional și social ( Universitatea Babeș Bolyai, Colegiul tehnic “Ana Aslan” Direcția de Asistență Socială și Medicală a primăriei municipiului Cluj-Napoca,Centrul social de Urgență al primăriei Cluj-Napoca, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Cluj, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Cluj, Serviciul Dezvoltare Comunitară a Primăriei Cluj-Napoca, Serviciul de Probațiune Cluj ) , și a organizațiilor neguvernamentale din municipiul Cluj-Napoca și județul Cluj (Asociația Filantropică Medical – Creștină Christiana, Fundația pentru Dezvoltarea Popoarelor, Organizația Creștină Agape, Asociația Caritabilă “Maria Gabriel”, Societatea de CaritateBlythswood, Asociația Down Raluca, Clubul Sportiv Lamont, Biroul Social al parohiei Mănăștur, Fundația Creștină de Ajutorare, precum și angajați ai Asociației Caritas Cluj. Totodată la conferință au participat și persoane potențial eligibile pentru înscrierea în proiectul S.E.F.I. . ( șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă ).

În calitate de responsabil regional Nord-Vest al proiectului S.E:F.I., Alexandru Szekely din partea Asociației Caritas Eparhial Greco-Catolic a prezentat proiectul SEFI cu specială privire la activitățile care se vor efectua în regiunea de Nord-Vest ( caracteristici ale grupului țintă, identificarea persoanelor eligibile pentru participarea în proiect, cursuri de formare de agent de pază și patiser).

Din partea Direcției de Asistență Socială și Medicală a primăriei municipiului Cluj-Napoca, Carmen Ciornei, sef Serviciu Protecție Socială a prezentat serviciile pe care această instituție le oferă și a afirmat disponibilitatea instituției pe care o reprezintă în a sprijini Asociația Caritas Cluj în identificarea de beneficiari din baza de date a instituției ( beneficiarii de ajutor social, și alte ajutoare de la stat) carte să întrunească criteriile necesare pentru participarea la proiectul S.E.F.I. . Totodată doamnca Ciornei a subliniat importanța acestui proiect și a altor proiecte pe fonduri europene în sensul în care aceste proiecte pot oferi un real sprijin și alte oportunități pentru persoanele cu venituri minime de subzistență, în sensul calificării acestora și includerea lor pe piața muncii.

Concluzii:

1. Au fost diseminate către instituțiile de stat și ong-uri din Cluj informațiile referitoare la priectul SEFI și oportunitățile pe care acesta le oferă.( informare, consiliere, job-cluburi, cursuri de calificare, mediere )

2. S-au stabilit puncte de pornire pentru posibile colaborări și parteneriate între instituțiile și ong-urile mai sus amintite și Centrul S.E.F.I. din cadrul Asociației Caritas Cluj

2. S-au identificat posibili beneficiari pentru proiectul S.E..F.I.

Responsabil regional Nord-Vest S.E.F.I.

Alexandru Szekely

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats