SEFI!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationCursuri gratuite de calificare și inițiere

 

   Centrul Diecezan Caritas Iași organizează în Iași, prin proiectul „Servicii de Evaluare, Formare și Incluziune S.E.F.I.” următoarele cursuri gratuite de calificare și inițiere:

- Confecționer - asamblor articole din textile
- Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
- Operator introducere, validare și prelucrare date
- Comunicare în limba engleză

Se pot înscrie persoane care se încadrează în una din următoarele categorii: persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, șomeri, șomeri de lungă durată, șomeri peste 45 de ani, șomeri tineri, șomeri de lungă durată tineri, persoane care au părăsit de timpuriu școala.

Avantaje:

• certificat de calificare/absolvire recunoscut la nivel european
• subvenție financiară după absolvirea cursului
• consiliere și orientare profesională pentru integrarea pe piața muncii

Informații suplimentare și detalii, luni-vineri, între orele 8.30-16.30, la Centrul Diecezan Caritas Iași, str. Vasile Lupu, nr. 134,
tel.: 0232410076, 0730009842, 0753438221,
persoană de contact: Andrici Tereza.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats